Utilizamos cookies de Google Analytics para obtener estadísticas anónimas de uso y visitas de nuestra web. Al continuar su visita en este sitio, acepta el uso de cookies. Más información

OINARRIZKO MAILA HARATEGIETAN-URDAITEGIAN

Oinarrizko mailako zikloa da hau, Elikagaien Industriak lanbide-arlokoa.

Oinarrizko graduko zikloak 2 urte akademikoko heziketa-zikloak dira, eta DBH amaitu ez duten eta beren ikasketekin jarraitu nahi duten pertsonei zuzenduta daude. Derrigorrezko eta doako hezkuntzaren parte dira.

ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO OINARRIZKO PROFESIONALA (Harategia-Urdaitegia)

Sartzeko baldintzak:

Baldintza hauek guztiak bete behar dira:

Hamabost urte beteta izatea, edo urte natural horretan betetzea.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren maila egina izatea edo, salbuespen gisa, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren maila egina izatea.
Irakasle-taldeak gurasoei edo legezko tutoreei proposatu izana ikaslea Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo batean sartzea.

 

Zikloaren iraupena:

2000ordu

Zer ikasi eta egingo dut?

• Elikagaiak elaboratzeko lehengaiak eta produktu osagarriak hartzeko eta prestatzeko oinarrizko zereginak egitea, kalteak saihestuz eta prozesuaren erritmoa kontrolatuz.
• Elikagaiak ontziratzen, egokitzen eta enbalatzen parte hartzea, makinetako eta ekipoetako aginteak erabiliz eta ezarritako arauei jarraituz.
• Elikagaiak elaboratzeko, kontserbatzeko eta akabera emateko eragiketetan esku hartzea, ohiko eragiketa automatikoak eta erdiautomatikoak eginez eta higiene- eta osasun-araudia aplikatuz.
• Elikagaien industriako eta laborategi kimikoetako lan-eremuetan, ekipoetan eta instalazioetan garbiketa- eta higiene-eragiketak egitea, premiei prozedura orokorrak eta espezifikoak aplikatuta.
• Hondakinak bildu, ezabatu eta tratatzeko eragiketak egitea, eta horien jatorria eta produkzio-lerroa identifikatzea.
• Makinen, ekipoen eta instalazioen mantentze-lanak egitea, horiek erabiltzeko eta kontserbatzeko eskuliburuetan ezarritako prozedurak betez.
• Ohiko nahasteak eta disoluzioak prestatzea, eta, horretarako, masak eta bolumenak neurtzea eta beharrezko kalkulu errazak egitea, kalitateari, arriskuen prebentzioari eta ingurumen-segurtasunari buruzko arauak betez.
• Ekipo eta instalazio osagarrien lehen mailako mantentze-lanak egitea, jarduteko baldintza egokietan daudela egiaztatuta.
• Lanpostuan garbitasuna eta ordena mantentzea, laborategiko jardunbide egokien arauak eta lan-osasuneko eskakizunak betez.
• Salgaiak biltegian jasotzea eta sarrerak erregistratzea, eta haien ezaugarrien eta kontserbazio-baldintzen arabera etiketatzea eta kodetzea.
• Ingurune fisikoarekin, sozialarekin, pertsonalarekin eta produkzioarekin lotutako arazo aurreikusgarriak ebaztea, arrazonamendu zientifikoa eta zientzia aplikatuek eta sozialek emandako elementuak erabilita.
• Garapen pertsonala eta soziala erraztuko duten eguneroko testuinguruetan modu osasungarrian jardutea, giza osasunerako ohitura eta eragin positiboak aztertuz.
• Ingurumena kontserbatzera bideratutako jarduerak baloratzea, eta ingurumenaren orekan eragina izan dezaketen eguneroko jardueren ondorioak bereiztea.
• Autoikaskuntzarako eta ingurune pertsonal, sozial edo profesionaleko hainbat testuingurutan erabiltzeko informazioa lortzea eta komunikatzea, eskura dituen eta informazioaren eta komunikazioaren teknologien berezko baliabideen bidez.
• Errespetuz eta sentsibilitatez jokatzea kultura-aniztasunarekiko, ondare historiko-artistikoarekiko eta kultura- eta arte-adierazpenekiko, eta horiek norberaren eta gizartearen aberastasunerako iturri gisa erabiltzea eta gozatzea.
• Hainbat testuinguru sozial edo profesionaletan eta eskura dituzten bitarteko, kanal eta euskarrien bidez argi, zehatz eta arin komunikatzea, gaztelaniari eta, hala badagokio, hizkuntza koofizialari dagozkion ahozko eta idatzizko hizkuntza-baliabideak erabiliz eta egokituz.
• Ohiko lan-egoeretan, egoera pertsonaletan eta sozialetan komunikatzea, atzerriko hizkuntzan oinarrizko hizkuntza-baliabideak erabiliz.
• Gizarte garaikideetako gertakari eta fenomeno bereizgarriei buruzko azalpen errazak egitea, eskura duten informazio historiko eta geografikotik abiatuta.
• Bere lan-jardueran aldaketa teknologikoek eta antolamendukoek eragindako lan-egoera berrietara egokitzea, eskura dituen prestakuntza-eskaintzak erabiliz eta baliabideak informazioaren eta komunikazioaren teknologien bidez aurkituz.
• Bere mailari dagozkion zereginak autonomiaz eta erantzukizunez betetzea, esleitutako lanean kalitate- eta efizientzia-irizpideak erabiliz eta banaka edo talde bateko kide gisa eginez.
• Eraginkortasunez komunikatzea, bere esparruan esku hartzen duten pertsonen autonomia eta gaitasuna errespetatuz.


Ikasketak amaitzean, zer egin dezaket?

Lan egitea:
• Elikagaien eta edarien industriako peoia.
• Lehengaien prestakinak
• Elikagaiak elaboratzeko eta ontziratzeko makinetako langilea.
• Biltegiko langilea. Eskorga-gidaria.
• Elikadura-instalazioko laguntzailea.
• Elikagaien industriako mantentze-lanetako laguntzailea.
• Produkzio-lerroko laguntzailea.
• Biltegiko laguntzailea.
• Laborategiko instalazioak, aparatuak eta materiala garbitzeko eta desinfektatzeko laguntzailea.
• Hondakin-landareen laguntzailea.
• Urak tratatzeko instalazioetako laguntzailea.

Ikasten jarraitzea:
• Erdi-mailako prestakuntza-ziklo bat (Titulu honek lehentasuna izango du Fabrikazio Mekanikoa, Ostalaritza eta Turismoa, Irudi Pertsonala, Elikagaien Industriak, Kimika, Zura, Altzaria eta Kortxoa eta Beira eta Zeramika lanbide-arloetako erdi-mailako titulu guztiak onartzeko).

Zein dira irteera profesionalak?

Profesional horrek elikagaien industria txiki, ertain edo handian egiten du lan, bai elikagaien eraldatuak zuzenean fabrikatzen dituztenak, bai sektorerako zerbitzu eta produktu lagungarriak egiten dituztenak. Oro har, besteren konturako jarduera garatzen du, eta laguntza-zeregin normalizatuak garatzen ditu harrera-, prestaketa-, elaborazio- eta kontserbazio-arloetan. Horretarako, automatikoki jarduten du gailu, ekipo eta instalazioetan eta laborategiko eremuetan, eta zeregin errazak eta errutinazkoak egiten ditu. Era berean, barneko garraioarekin eta biltegiratzearekin lotutako instalazioak eta ekipoak zaintzeko eta mantentzeko lanak egiten ditu. Batzuetan, bere kabuz ere jardun dezake, abeltzaintzatik eratorritako elikagaien fabrikazioarekin lotutako artisautzaren arloan. Goi-mailako teknikarien jarraibideei jarraituz eta ezarritako prozeduren arabera jarduten du.


Ziklo honi buruzko informazio gehiago nahi baduzu klikatu HEMEN

ZIKLOKO MODULUAK ETA ORDUAK.

1. LEHENENGO MAILA.

- Elikagaien industriako eragiketa osagarriak, 132 h.
- Elikagaien elaborazioa, 198 o.
- Instalazioak eta ekipoak garbitu eta mantentzea, 165 h.
- Biltegiratzeko eragiketa aosagarriak, 132 h.
- Zientzia aplikatuak I, 165 h.
- Komunikazioa eta gizartea I, 165 h.
- Tutoretza eta orientazioa I, 33 h.


2. BIGARREN MAILA.

- Laborategiko oinarrizko eragiketak, 168 h.
- Haragia salmentarako prestatzea, 96 h.
- Haragi-prestakinak, 96 h.
- Zientzia aplikatuak II, 144 h.
- Komunikazioa eta gizartea II, 168 h.
- Laneko prestakuntza eta orientabidea, 53 ordu
- Lantokiko prestakuntza, 260 ordu.
- Tutoretza eta orientazioa II, 25 h.

Contact